Vzpírání

60

minut

Trenéři:

  Vedené hodiny vzpírání – technika

  Vzpírání je olympijský sport, který se skládá z dvou disciplín trhu a nadhozu. V rámci těchto lekcí si postupně osvojíte základní koncepty a techniku zvládnutí obou disciplín, přičemž jak trh, tak nadhoz rozvíjejí dynamickou sílu, koordinaci pohybu a sílu horní i dolní poloviny těla.

  Pro koho je tato lekce určena?

  Vzpírání je určeno všem, kteří chtějí zlepšit svoje schopnosti v oblasti dynamické síly, anebo se jen naučit něco nového. Kvality, které buduje vzpírání jsou přenositelné do všech možných sportovních odvětví ať už se jedná o sprint, bojové sporty, silové sporty a v neposledním případě crossfitu, kdy samotný trh a nadhoz jsou součástí spektra disciplín tohoto sportu.

  Hodina probíhá následovně:

  1. Rozcvička
  2. Technická cvičení zaměřující se na jednotlivé aspekty vzpírání
  3. Aplikace technických cvičení do provedení samotných disciplín

  Karel
  Simon
  rezervační systém   English